Tatalović nekretnine
nekretnine Čačak

Provizija

KOLIKA JE AGENCIJSKA PROVIZIJA I KO JE PLAĆA?

Na celoj teritoriji grada Čačka već dugi niz godina usluge agencijskog posredovanja iznose 3% od dogovorene kupoprodajne cene – u dinarskoj protivvrednosti, za sve iznose preko 15.000€, dok je za sve iznose ispod 15.000€ posrednička provizija fiksna i iznosi 500€ – u dinarskoj protivvrednosti. Plaća je Prodavac u trenutku potpisivanja Predugovora.

KOLIKI JE POREZ NA PROMET I KO GA PLAĆA?

Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke Uprave Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen.
PDV se plaća kod novogradnje i iznosi 10 %. Obično je sadržan u ceni stana ako nije drugačije dogovoreno sa investitorom.